Z jakimi sprawami i umowami trzeba iść do notariusza ?

W polskim systemie prawnym notariusz sytuuje się na bardzo ważnej pozycji- to nie tylko osoba zaufania publicznego, wykształcony prawnik doskonale orientujący się w meandrach prawa, ale to...

Zobacz

Czynności notarialne wymagające aktu notarialnego

Większość zawieranych  umów nie wymaga aktu notarialnego, choć dla przydania im znaczenia i dla bezpieczeństwa ich zgodności z przepisami prawa, zawsze istnieje taka możliwość, pod...

Zobacz

Zasady dziedziczenia w spółce partnerskiej

Spółkę partnerską można krótko scharakteryzować w następujący sposób- to dość popularna, osobowa  spółka prawa handlowego, która prowadzi przedsięwzięcia gospodarcze pod jedną...

Zobacz

Na czym polega przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy wyrażają na to zgodę. Przekształcenie spółki jawnej w...

Zobacz