Autobus na Ludowy!
SportDzisiaj na ulice naszego regionu wyjechał autobus Zagłębia Sosnowiec. Autobus jest jedną z wielu planowanych akcji promocyjnych i jest efektem współpracy PKM Sosnowiec z klubem piłkarskim Zagłębie.
- Piłkarskie Zagłębie to marka, jeden z najważniejszych symboli Sosnowca. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że miejsce tego klubu na pewno nie jest w II lidze, ale w ekstraklasie. Gmina, która jest prawie 90 procentowym udziałowcem klubu ma nadzieję, że niebawem Zagłębie wróci na należne mu miejsce. Pierwszym krokiem ma być awans do I ligi. Wszyscy liczymy, że uda się go wywalczyć w rozpoczętych rozgrywkach. Autobus, który wyruszy na sosnowieckie i nie tylko, trasy ma przypominać kibicom o klubie i zachęcać do odwiedzania Stadionu Ludowego. To doskonałe narzędzie promocyjne - przekazał prezydent miasta Sosnowca, Kazimierz Górski.W ostatnim czasie działania spółki skierowane były na budowę drużyny i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy piłkarzom i trenerom. Teraz Zagłębie pomału stara się odbudować wartość marki, która w ostatnim czasie lekko przygasła. - Miasto wspólnie z klubem rozumieją potrzeby marketingowe spółki piłkarskiej i jeśli tylko znajdują one uzasadnienie, także finansowe, to z pewnością takim inicjatywom należy przyklasnąć - tłumaczy Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, Agnieszka Czechowska Kopeć.Pomysł Zagłębiowskiego autobusu zrodził się rok temu, ten projekt długo dojrzewał, jednak w końcu doczekał się realizacji, duża w tym zasługa wsparcia Urzędu Miejskiego, a także prezesa Zagłębia, Marcina Jaroszewskiego, które postanowił sfinalizować cały pomysł. - Autobus jest jedną z wielu planowanych akcji promocyjnych. Po ofertach tanich biletów i karnetów, to kolejny ukłon w stronę kibiców i nasza prośba, by coraz liczniej nas odwiedzali, bo właściwie wszystko co robimy jest skierowane do naszych sympatyków - mówił sternik Zagłębia.Mamy nadzieję, że autobus będzie skuteczną reklamą i dzięki niemu kibice będą liczniej przychodzić na mecze Zagłębia Sosnowiec, gdyż "Ludowy Wzywa".
  
Mały Tour de Pologne na Górce Środulskiej
SportZapraszamy 31 lipca na Górkę Środulską na "Mały Tour de Pologne" w ramach "II Sosnowieckiej Roweriady" . Zapraszamy młodych kolaży w wieku 5 - 14 lat. Zgłoszenia i rejestracja w dniu imprezy w godzinach 14.30 – 15.45.
Trasa "Małego Tour de Pologne" będzie liczyła ok. 600 – 800 metrów i zostanie poprowadzona wokół Parku Środula i stacji narciarskiej.

Regulamin Zawodów:


1. CEL ZAWODÓW:
 Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Urząd Miejski w Sosnowcu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
Grupa Kolarska „Zagłębie Sosnowiec”
Zagłębiowskie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne

3. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody zostaną rozegrane w dniu 31 lipca 2013 r. w Sosnowcu: w Parku Środula /stok narciarski/
Przyjmowanie zgłoszeń w dniu zawodów w godz. 14.30 – 15.45 w biurze zawodów w Parku Środula /stok narciarski/
Start pierwszej kategorii godz. 16.00

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
- Wypełnienie w dniu zawodów formularza zgłoszeniowego (wypełnia rodzic lub prawny opiekun) wraz z podpisem potwierdzającym akceptację niniejszego regulaminu;
- posiadanie kasku rowerowego i sprawnego roweru
Każde dziecko startuje na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do wyścigu.
Równocześnie rodzic bądź opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji ani praw w związku z udziałem dziecka w Małym Tour de Pologne (w tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka).

5. PROGRAM ZAWODÓW:
14.30-15.45 rejestracja uczestników
16:00 pierwszy start
18:00 zakończenie wyścigu, ogłoszenie wyników
18.30 uroczysta dekoracja zwycięzców

6. DYSTANSE:
Trasa Małego Tour de Pologne będzie liczyła ok. 600 – 800 metrów i będzie poprowadzona wokół Parku Środula i stacji narciarskiej. Cała długość trasy będzie oznakowana taśmami. Za skrócenie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

7. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:
- kategoria chłopcy poniżej 2009 do 4 lat
- kategoria chłopcy 2007-2008 5-6 lat
- kategoria chłopcy 2005-2006r 7-8 lat
- kategoria chłopcy 2003-2004r 9-10 lat
- kategoria chłopcy 2001-2002r 11-12 lat
- kategoria chłopcy 1999-2000r 13-14 lat

- kategoria dziewczynki poniżej 2009 do 4 lat
- kategoria dziewczynki 2007-2008 5-6 lat
- kategoria dziewczynki 2005-2006r 7-8 lat
- kategoria dziewczynki 2003-2004r 9-10 lat
- kategoria dziewczynki 2001-2002r 11-12 lat
- kategoria dziewczynki 1999-2000r 13-14 lat

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w kategorii.

8. INFORMACJE KOŃCOWE :
 Rodzice/opiekunowie prawni dziecka biorącego udział w zawodach (zwanego dalej „uczestnikiem”wink, wypełniając formularz zgłoszenia, oświadczają, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, że stan zdrowia uczestnika umożliwia udział w zawodach.
 Przez akceptację niniejszego Regulaminu rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zrzekają się prawa dochodzenia odszkodowania prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.


 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Małego Tour de Pologne nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników zawodów. Uczestnicy zwodów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach oraz Silesia Cup MTB Tomasz Wojtala z siedzibą w Tychach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie
  
I Sosnowiecka Bitwa na Balony za nami!
Sosnowiec - Nasze MiastoTego jeszcze nie było. 27 lipca setki młodych ludzi stoczyły w Parku Sieleckim bój w Pierwszej Sosnowieckiej Wielkiej Bitwie na Balony z Wodą. Obejrzyj krótki filmik TUTAJ.
Wielka Sosnowiecka Bitwa na Balony z Wodą to inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca, która w ten sposób stara się urozmaicić mieszkańcom pozostającym w mieście podczas wakacji czas.- W wakacje nie wszyscy wyjeżdżają z miasta dlatego jako Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca postanowiliśmy zorganizować coś oryginalnego, właśnie dla tych wszystkich, którzy pozostali. W Parku Sieleckim, w ostatnią sobotę lipca odbędzie się bitwa na balony z wodą – to coś czego w Sosnowcu jeszcze nie było. Naprzeciw siebie staną dwie drużyny. Wygra ta bardziej sucha. Do zabawy chcemy zużyć kilka tysięcy balonów, więc na pewno będzie ciekawie – opowiada Piotr Deląg z MRMS, współorganizator bitwy.
  
Mammobus w Dąbrowie Górniczej
Zagłębie

Już niedługo mammobus po raz kolejny odwiedzi Dąbrowę Górniczą. W dniach od 5 do 9 sierpnia przy Centrum Handlowym Pogoria, ul. Jana III Sobieskiego, można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Badania przeprowadzane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, ponieważ w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi. Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem skierowania na badanie.


Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.


Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który w 2012 roku wykonał ponad 220 tys. badań. Każdego dnia aż 15 mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal w całej Polsce.


Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także przyniesienie ze sobą dowodu osobistego. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, natomiast w sobotę i niedzielę w godzinach 9:00 – 18:00.
  
Drogowcy w akcji
Sosnowiec - Nasze Miasto30 lipca rozpoczną się roboty remontowe ul. Orląt Lwowskich. Remont będzie polegał na wymianie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni we fragmentach. Prace mają potrwać do końca sierpnia. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie bezpieczeństwa.

Remont ulicy Orląt Lwowskich odbędzie się na fragmencie w rejonie mostu nad torami kolei piaskowej do zjazdu na obwodnicę Jaworzna.

Z kolei 29 lipca rozpocznie się naprawa gzymsów wiaduktu oraz montaż barier ochronnych w ciągu ul. Narutowicza nad ul. 3 Maja w Sosnowcu. W tym przypadku termin zakończenia robót to 20 sierpnia.

Ponadto rozpoczęły się roboty remontowe przy ul. Gwiezdnej w rejonie ul. marsz. Rydza -Śmigłego. Remont będzie polegał na wymianie krawężnika betonowego oraz nawierzchni asfaltobetonowej. Podobnie jak na Orląt Lwowskich prace potrwają do końca sierpnia.
  
Tour de Pologne w Sosnowcu - zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej
Sosnowiec - Nasze MiastoKomunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach informuje, że w związku z wyścigiem kolarskim 70. Tour de Pologne przebiegającym kolejno przez Sławków, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Katowice 31 lipca 2013 roku (środa) nastąpią liczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.


Na terenie Sosnowca wyścig kolarski przejedzie ulicami: Braci Mieroszewskich, 11 Listopada, Andersa, 1 Maja, Sienkiewicza, Piłsudskiego, 3 Maja (z nawrotem pod estakadą), Piłsudskiego oraz Baczyńskiego, które w godzinach 13:30 – 15:00 zostaną całkowicie wyłączone z ruchu.

Funkcjonowanie komunikacji autobusowej w godzinach 13:30 – 15:00

Kierunek Czeladź

Linie nr: 35, 88, 100, 723, 935 będą kursowały z pętli Rudna Stawowa przez ulicę Gospodarczą i od przystanku Rudna Prema-Milmet stałymi trasami.

Kierunek Katowice

Linie nr: 40, 800, 805 i 817 nie będą obsługiwały przystanku Milowice Centrum Handlowe.

Linie nr: 154, 813 będą kursowały ul. Orlą (obsługa przystanku Pogoń Orla), Grota-Roweckiego i S-86.

Linie nr: 808, 811, 815 i 835 będą kursowały z pętli Rudna Stawowa przez ulice Gospodarczą, Grota-Roweckiego, S-86 i od przystanku Dąbrówka Mała Skrzyżowanie po stałej trasie, a następnie do przystanku Zawodzie Waleriana.

Kierunek Bytom

Linia nr 91 nie będzie kursowała.

Kierunek Mysłowice

Linia nr 18 będzie skierowana ulicą Niwecką do przystanku Dębowa Góra Niwecka.

Linie nr: 26, 106 i 150 będą kursowały z przystanku Sosnowiec Kościelna (po przeciwnej stronie ulicy), następnie ulicami Zegadłowicza, Ostrogórską, dalej stałą trasą. Z powrotem stałą trasą do przystanku Sosnowiec Kościelna.

Linie nr 35 i 935 będą skierowane ulicą Lipową do przystanku Dębowa Góra Niwecka.

Kierunek Porąbka, Kazimierz Górniczy

Linia nr 28 będzie kursowała na trasie Kazimierz Górniczy Kopalnia – Maczki Kościół.

Linie nr: 34, 221 i 260 kursowały z pętli przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego (rejon ul. Zapolskiej).

Linie nr 220 i 622 będą kursowały z zajezdni Zagórze.

Kierunek Środula, Zagórze

Ruch na obszarze Zagórza będzie wstrzymany.

Linia nr 90 od przystanku Józefów Sokolska n/ż skieruje się do przystanku końcowego Józefów Makro.

Linia nr 299 będzie kursowała ze Szpitala Wojewódzkiego stałą trasą, a od przystanku Pogoń Orla ulicami Parkową, Wawel, Narutowicza, 3 Maja do przystanku końcowego Środula Osiedle.

Kierunek Konstantynów

Linia nr 116 będzie kursowała z przystanku Sielec Kombajnistów ulicami Kombajnistów, Janowskiego i dalej stałą trasą. Z powrotem będzie kursowała ulicami Klimontowską i Kombajnistów.

Kierunek Szpital Wojewódzki

Linie nr 26 i 150 nie będą kursowały do Szpitala Wojewódzkiego. Rejon szpitala będzie obsługiwany przez linie autobusowe nr 299 oraz 805. Linia nr 299 będzie kursowała ze Szpitala Wojewódzkiego stałą trasą, a od przystanku Pogoń Orla ulicami Parkową, Wawel, Narutowicza, 3 Maja do przystanku końcowego Środula Osiedle. Linia nr 805 nie będzie obsługiwała przystanku Milowice Centrum Handlowe.

Na terenie Sosnowca nie będą kursowały linie nr: 55, 91, 182, 188, 690, 801, 831 i 928.

Linie tramwajowe kursować będą zgodnie ze swoimi rozkładami jazdy. Wstrzymanie ruchu tramwajowego nastąpi tylko podczas przejazdu kolumny wyścigu.
  
Tour de Pologne - utrudnienia w ruchu
ZagłębieW dniu 31 lipca br. na terenie województwa śląskiego zostanie zorganizowany jeden z etapów Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego “70. Tour de Pologne UCI World Tour 2013”. W związku z organizacją wyścigu należy spodziewać się utrudnień i zmian w ruchu drogowym, w tym czasowego zamknięcia szeregu odcinków dróg.

31 lipca br. na terenie województwa śląskiego zostanie zorganizowany jeden z etapów Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „70.Tour de Pologne UCI World Tour 2013”:
Trasa IV Etapu z Tarnowa do Katowic przebiegać będzie przez następujące miasta naszego województwa: Sławków (od około godz. 14.06) – Dąbrowa Górnicza – Sosnowiec – Katowice ul. Milowicka – Siemianowice Śląskie – Katowice (zakończenie około godziny 16.52 Rondo przy katowickim Spodku).
Szczegółowy przebieg trasy wyścigu w danych miastach, będzie można znaleć na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji oraz oficjalnej stronie internetowej organizatora wyścigu.


Szczegółowe informacje na stronie Komendy Miejskiej Policji w Katowicach


Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach w dniu wyścigu od godziny 6.00 uruchomi Centrum Informacyjne wraz z infolinią pod numerem telefonu 32 200 11 11, pod którym będzie można uzyskać bieżące informacje o wyznaczonych trasach wyścigu i
  
Zatrzymana za zabójstwo
Zagłębie
Kryminalni z Bytomia zatrzymali 42-letnią kobietę podejrzaną o zabójstwo swojego konkubenta. Kobiecie grozi kara dożywotniego więzienia. Na wniosek śledczych i prokuratora została już tymczasowo aresztowana.

Zaalarmowani przez mieszkańców ul. Cybisa policjanci odkryli w jednym z mieszkań zwłoki nieznanego mężczyzny. Ciało było w daleko posuniętym rozkładzie. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że zgon mógł nastąpić kilka dni wcześniej. Zaangażowani w sprawę kryminalni w niespełna dobę wytypowali i zatrzymali podejrzaną o popełnienie tego przestępstwa 42-letnią kobietę. Wynajmowała ona pokój w jednym z katowickich hoteli. Po zatrzymaniu przyznała się do zbrodni. Jak ustalili stróże prawa, motywem jej działania mógł być fakt, że konkubent od kilku lat znęcał się nad nią i groził jej. Sprawczyni usłyszała już zarzut zabójstwa, za co resztę swojego życia może spędzić za kratami. Na wniosek bytomskich śledczych sąd aresztował ją tymczasowo na okres 3 miesięcy. Kobieta była poszukiwana listem gończym i już wcześniej wydano za nią nakaz doprowadzenia do aresztu.
  
Koleje Śląskie informują
Sosnowiec - Nasze MiastoOd 22 do 29 lipca 2013 r. na odcinku Będzin - Dąbrowa Górnicza - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice będą prowadzone prace związane z rewitalizacją sieci trakcyjnej. Ruch będzie realizowany jednotorowo, relacje części pociągów zostaną skrócone.
Dwa pociągi, kursujące codziennie, zostaną odwołane na odcinku Gliwice-Sosnowiec Główny (i z powrotem), bez wprowadzenia komunikacji zastępczej (ze względu na bardzo długi czas przejazdu autobusów na odwoływanym odcinku).
Poniżej skrócone relacje wraz z godzinami.
Pociąg nr 40615 (odjazd z Częstochowy 5:44, przyjazd do Sosnowca 7:39),
Pociąg nr 40616 (odjazd z Sosnowca 7:57, przyjazd do Częstochowy 9:25).


Dwa pociągi, kursujące w dni robocze, będą kursowały w relacji skróconej na odcinku Katowice-Dabrowa Górnicza Ząbkowice, z wprowadzeniem zastępczej komunikacji autobusowej, skorelowanej z pociągiem na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.
Poniżej skrócone relacje wraz z godzinami.
Pociąg nr 40029 (odjazd z Częstochowy 16:14, przyjazd do Katowic 18:10),
Pociąg nr 40030 (odjazd z Katowic 17:20, przyjazd do Częstochowy 19:12).


Dwa pociągi, kursujące codziennie, zostaną odwołane na odcinku Sosnowiec-Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, z wprowadzeniem zastępczej komunikacji autobusowej, skorelowanej z pociągami, zapewniając dowóz i odwóz do stacji pośrednich na odwołanym odcinku oraz bezpośredni przejazd pomiędzy Sosnowcem a Dąbrową Górniczą Ząbkowice.
Poniżej skrócone relacje wraz z godzinami.
Pociąg nr 40642 (odjazd z Gliwic 18:53, przyjazd do Częstochowy 21:34),
Pociąg nr 40643 (odjazd z Częstochowy 18:47, przyjazd do Gliwic 21:13).


Z racji obowiązywania wielowariantowego rozkładu jazdy prosimy P.T. Pasażerów o sprawdzanie godzin odjazdów i przyjazdów przed każdą podróżą.
  
47. Festiwal im. Jana Kiepury
KulturaW dniach 2-17 sierpnia w Krynicy Zdroju odbędzie się 47. Festiwal im. Jana Kiepury. Festiwal zainauguruje Kiepuriada czyli Festiwal Młodych. Gwiazdy wystąpią w dniach 10-17 sierpnia. Szczegóły na stronie festiwalu. Kliknij TUTAJ.
  
Sierpniowy rozkład jazdy MOSiR-u
SportSosnowiecki MOSiR zaprasza na imprezy, które odbędą się w sierpniu, drugim miesiącu wakacji. Wśród propozycji m.in.: Roweriada, Basket Challenge 2013 oraz Letnie Kino na Górce Środulskiej.
II Sosnowiecka Roweriada

27 lipca -3 sierpnia Górka Środulska ( ul.3 Maja 51)
Codzienne pokazy na telebimie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, 27 lipca gry, konkursy, pokazy akrobacji rowerowych, 31 lipca zawody w kolarstwie górskim amatorów.

Sosnowiec Basket Challenge 2013

10-11 sierpnia Park Sielecki (ul. 3 Maja)

Sobota - pokazy, warsztaty i treningi koszykówki.

Niedziela – turniej koszykówki 3- osobowej z podziałem na kategorie wiekowe. Uczestnictwo bezpłatne.Zawody w jeździe freestylowej na rolkach w ramach Polish Rolling League.Sosnowiec CUP 2013

17 sierpnia Skate Park w Parku im. Jacka Kuronia (ul. Jasieńskiego) w Kazimierzy Górniczym
Mistrzostwa Sosnowca w Siatkówce Plażowej

18 sierpnia Stadion MOS (al.Mireckiego 4)
Turniej siatkówki plażowej dla osób powyżej 16 lat. Rywalizacja w kategoriach open kobiet i mężczyzn. Uczestnictwo bezpłatne.Weekend Piłkarski

24-25 sierpnia Park Sielecki (ul. 3 Maja)
Sobota - pokazy, warsztaty i treningi piłki nożnej.

Niedziela - turniej piłki nożnej 2- osobowy z podziałem na kategorie wiekowe. Uczestnictwo bezpłatne.Turniej z Cyklu Pucharu Prezydentów Miast Zagłębia - turniej tenisa ziemnego dla amatorów powyżej 16 lat.

24-25 sierpnia Korty Tenisowe w kompleksie Sportowym ( al. Mireckiego 31)

Wpisowe 15 zł.
Koniec Laby. Wyścigi Smoczych Łodzi.
1 września Stawiki (ul. Kresowa 1)
Repertuar Kina Letniego Górce Środulskiej - wszystkie seanse godzina 18:00


3 sierpnia (sobota) Casino Royal
4 sierpnia (niedziela) Fantastyczny Pan Lis
10 sierpnia (sobota) Królestwo Niebieskie
11 sierpnia (niedziela) Ekipa lodowcowa 4
17 sierpnia (sobota) Dzień Niepodległości
18 sierpnia (niedziela) Dziennik Cwaniaczka
24 sierpnia (sobota) Film Niespodzianka
25 sierpnia (niedziela) Kontrola Gniewu
31 sierpnia (sobota) Titanic
  
Strona 82 z 759 << < 79 80 81 82 83 84 85 > >>
Sosnowiec
Mapping 3D w Sosnowcu 12.09.2014
Nowo otwarty salon Nissana w Sosnowcu organizuje na terenie miasta mappingi 3D. Pierwszy odbędzie się w tę sobotę (20 września), ostatni 11 października. Pierwszy z nich planowany jest...

Marka Śląskie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej ... 12.09.2014
Umowa na budowę ronda podpisana 12.09.2014
Złóż wniosek – masz czas do 30 września 12.09.2014
Zagłębiowski Park Linearny – ostatni etap 12.09.2014
Mniej śmieci trafi na składowisko 09.09.2014
Roboty drogowe w mieście 08.09.2014

Więcej wiadomości

Zagłębie
Jesienna akcja szczepienia lisów 11.09.2014
Rusza jesienna akcja szczepienia lisów. W okresie pomiędzy 1 a 8 października 2014 roku na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja wykładania z samolotów szczepionki ...

Sosnowiec znowu będzie za pół ceny. Akcja ze zniżkami w b... 28.08.2014
Skradzione we Francji ciągniki rolnicze warte milion znal... 28.08.2014
Policjanci z Sosnowca zatrzymali 32-latka, który napadał ... 28.08.2014
Sprawca kradzieży i włamań do samochodów na terenie Sosno... 30.05.2014
Dni Dąbrowy Górniczej 28.05.2014
„Autobus Czerwony” – Metropolitarna Noc... 14.05.2014

Więcej wiadomości
Sport
Srebro sosnowieckich lekkoatletów 03.09.2014
Trzy srebrne medale zdobyli lekkoatleci MKS - MOS Płomień Sosnowiec podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Inowrocławiu. Angelika Kalinowska i Krzysztof Brzozowski w pchnięciu kulą or...

Piłkarka Czarnych w reprezentacji 03.09.2014
SOSNOWIEC CUP 2014 - RUSZAJĄ ZAPISY! 31.08.2014
Paula Kania gra dalej 29.08.2014
Weekend na sportowo 29.08.2014
Zagłębie - Limanovia 1-0. 28.08.2014
Sosnowiczanka zagra w US Open! 26.08.2014

Więcej wiadomości
Kultura
Maria Czubaszek w klubie „Maczki" 12.09.2014
Miejski Klub Maczki w Sosnowcu serdecznie zaprasza 19 września o godz. 19.30 na spotkanie z Marią Czubaszek. Podczas spotkania będzie można kupić książki autorstwa Marii Czubaszek. Ws...

Kino Helios zaprasza 11.09.2014
Kino w Bibliotece - kolejne seanse 08.09.2014
Wspomnienia przy świecach w Muzeum 03.09.2014
Dawid Podsiadło zaśpiewa w Sosnowcu 02.09.2014
Wernisaż wystawy w Bibliotece Miejskiej 02.09.2014
Wernisaż wystawy Zbigniewa Podsiadło w Zamku Sieleckim 28.08.2014

Więcej wiadomości
CMS: PHP-Fusion || eXtreme-Fusion