• Czy własnościowe spółdzielcze mieszkanie może mieć założoną księgę wieczystą ?

  Z pozoru odpowiedź na pytanie zawarte w tytule wydaje się prosta- oczywiście własnościowe spółdzielcze mieszkanie, może mieć założoną księgę wieczystą, bo księga wieczysta to...

  Zobacz
 • Co to jest spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ?

  Niewątpliwie  spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego to relikt przeszłości, a konkretnie z dawnego ustroju komunistycznego, gdzie każda własność była z definicji mocno...

  Zobacz
 • Czy można uznać przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do mieszkania w odrębną własność za nabycie ?

  Na rynku mieszkaniowym bardzo dużą część stanowią tak zwane mieszkania spółdzielcze, które stanowiły dominującą formę własności w okresie tak zwanej komuny, czyli przed 1989 rokiem...

  Zobacz
 • Jakie skutki podatkowe niesie zamiana spółdzielczego prawa do mieszkania na odrębną własność ?

  Mieszkania spółdzielcze, które są „spadkiem”  po czasach słusznie minionych, stanowią bardzo poważny procent  współczesnej tkanki mieszkaniowej. Na rynku jest dość...

  Zobacz

Jakie są zasady dziedziczenia po śmierci członka spółdzielni ?

Pewne aspekty prawa spółdzielczego odnoszące się do dziedziczenia po zmarłym członku spółdzielni nastręczały trudności interpretacyjnych, więc posłowie przesłali je do Trybunału...

Zobacz

Na czym polega przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy wyrażają na to zgodę. Przekształcenie spółki jawnej w...

Zobacz

Zasady dziedziczenia w spółce partnerskiej

Spółkę partnerską można krótko scharakteryzować w następujący sposób- to dość popularna, osobowa  spółka prawa handlowego, która prowadzi przedsięwzięcia gospodarcze pod jedną...

Zobacz

Czynności notarialne wymagające aktu notarialnego

Większość zawieranych  umów nie wymaga aktu notarialnego, choć dla przydania im znaczenia i dla bezpieczeństwa ich zgodności z przepisami prawa, zawsze istnieje taka możliwość, pod...

Zobacz

Z jakimi sprawami i umowami trzeba iść do notariusza ?

W polskim systemie prawnym notariusz sytuuje się na bardzo ważnej pozycji- to nie tylko osoba zaufania publicznego, wykształcony prawnik doskonale orientujący się w meandrach prawa, ale to...

Zobacz

Procedura wpisania nowego właściciela w księdze wieczystej

W momencie , kiedy uzyskujemy tytuł do jakiejś własności, zachodzi potrzeba wpisu aktualizującego w księdze wieczystej . Ważna uwaga jest taka, że jeśli prawo własności nabyliśmy w drodze...

Zobacz

Kiedy notariusz może odmówić czynności notarialnych ?

Działalność notariuszy w naszym kraju przede wszystkim ustawa z 14 lutego 1991 roku pt „Prawo o notariacie” , ale są też ustawy, które bezpośrednio wpływają na zakres uprawnień...

Zobacz

Procedura zwolnienia z kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym

Procedura zwolnienia od opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym nie jest specjalnie skomplikowana, ale wymaga skrupulatnego przestrzegania przepisów. Każda osoba, która jest zobowiązana do...

Zobacz

Księga wieczysta w Polsce

Księga wieczysta to specjalny dokument, swoista konstrukcja prawna  w której znajduje się zbiór informacji na temat stanu prawnego nieruchomości, bowiem w naszym kraju, każda...

Zobacz